Naše plány

V Pezinku sa chceme zasadiť o vybudovanie inline dráhy. Vhodné miesto vidíme v okolí rybníka Kejda, kde by stačilo zrekonštruovať existujúce účelové komunikácie (cesty), ktoré sú v majetku mesta. Naša vízia je vybudovať tam športovo-rekreačný areál, ktorý by slúžil nielen na korčuľovanie, ale aj pre cyklistov, bežcov a rodinné vychádzky.

Areál Kejda/Rozálka

V smere od Svätého Jura sa budeme zasadzovať o pokračovanie projektu Jurava, kde už je popri hrádzi vybudovaná asfaltová trasa z Vajnor do Jura a jej pokračovaním by došlo k spojeniu Pezinka s Bratislavou.

Juravaa